Regulamin trunieju w CS:GO WSPA LEAGUE

1. Postanowienia ogólne
1.1 Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
1.2 Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek turnieju Counter-Strike: Global Offensive (w skrócie CS:GO).
1.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.
1.4 Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez stream i inne media społecznościowe.
1.5 Gracz biorący udział w turnieju nie może być zbanowany.
1.6 Udział w turnieju jest otwarty dla graczy powyżej 16 roku życia.
1.7 Każda drużyna składa się z 5 osób, możliwe jest dobranie 6 gracza jako rezerwowego.
1.8 Każda drużyna musi mieć kapitana, który jest łącznikiem z organizatorami.
1.9 Skład drużyny musi być stały przez cały przebieg turnieju (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wymianę 1 gracza po uprzednim zawiadomieniu i zgodzie Organizatora)
2.0 Zawodnik będący w drużynie A nie może grać w żadnej innej drużynie (ani jako rezerwowy, ani jako wymiana zawodnika)
2.1 Osoby posiadające VAC Bana z gry CS:GO nie mogą uczestniczyć w turnieju.
Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona do 8.
2. Rejestracja drużyn 2.1 Rejestracja drużyn odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej drużyny w formularzu dołączenia do turnieju
2.2 Nazwa drużyny oraz nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie (drużyny nie stosujące się do tego punktu będą banowane).
2.3 O ważności rejestracji drużyny decyduje administrator poprzez zaakceptowanie jej zgłoszenia.
3. Zasady fair play
3.1 Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Administratora.
3.2 Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów będą skutkowały zbanowanie przez Administratora.
3.3 Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.
3.4 W przypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, drużyna może zostać usunięta z turnieju.
3.5 W turnieju zabrania się:
- Grania na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM,
- Używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry,
- Stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry,
- Celowego poddawania meczu przeciwnikowi.
3.6 Uprasza się graczy o nie wchodzenie na mecze nie swojej drużyny. Takie zachowanie będzie karane przez Administratora co może prowadzić do dyskwalifikacji.
4. Struktura turnieju
4.1 Obowiązuje system rozgrywek ESL 5vs5:
4.2 W turnieju gramy do 1 wygranej mapy BO1 - MR15 - pierwsza drużyna, która zdobędzie 16 rund z przewagą conajmniej dwóch wygrywa.
4.3 W przypadku remisu rozgrywana jest dogrywka BO3 10 000$
4.4 Ustawienia zgodnie z wgranym configiem ESL 5vs5 na serwerze.
4.5 Wszystkie mecze rozgrywane są w przeciągu 3 dni.
4.6 Drużyna, która spóźni się więcej niż 15 minut na ustalony termin meczu odpada z turnieju i przeciwnicy przechodzą dalej. W szczególnych przypadkach administrator może uwzględnić problemy z internetem
4.7 Mapa jest wybierana przez kapitanów obu drużyn w wybrany przez nich sposób(komentarze, steam, na serwerze)
4.8 Mapy grane w turnieju to:
de_dust2
de_inferno
de_mirage
de_cache
de_overpass
de_cobblestone
de_train
4.9 Drużyny rozstawiane są w drabince zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatorów.
5.0 Drabnika z meczami zostanie wygenerowana 30 minut przed rozpoczęciem turnieju.
5.1 Terminy meczów nie mogą być zmieniane, w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z Administracją
5.2 W razie jakichkolwiek problemów w związku z rozegraniem meczu prosimy o wypełnienie formularza na temat problemu przez kapitana w danym meczu lub napisać za pomocą formularza kontaktowego i dokładnie opisać sprawę.
5.3 Przez cały przebieg meczu musi być ten sam skład drużyny, nie ma możliwości zamiany na gracza rezerwowego w czasie trwania meczu. W wyjątkowych sytuacjach administracja może udzielić na to zgodę.
5.4 Na początku meczu prosi się obie strony o sprawdzenie konfiguracji serwera, rozpoczęcie meczu jest równoznaczne z akceptacją tych ustawień.
5.5 O stronie, po której będzie walczyła każda drużyna w pierwszej rundzie meczu (Terrorist lub Counter-Terrorist) decyduje runda nożowa, rozgrywana napoczątku meczu.
5.6 Obu drużynom przysługuje 3 minutowa pauza, która może się odbyć tylko i wyłącznie podczas wyznaczonego czasu przed rundą lub tuż po jej zakończeniu. Przekroczenie tego czasu skutkuje dyskwalifikacją.
5.7 Każdy gracz zobowiązany jest do nagrania dema z rozgrywki, tyczy się to również trenera.
Jak nagrać demo:
Wchodzimy w konsole (~) wpisujemy record nazwa_dema, wyskakuje informacja o rozpoczęciu nagrywania dema. Aby zakończyć nagrywanie wchodzimy w konsole (~) i wpisujemy stop, wyskakuje nam informacja o zakończeniu nagrywania dema. Lokalizacja dema: Steam/SteamApps/common/Counter-Strike-Global-Offensive/csgo/nazwa_dema.dem.
Podczas gry każdy z graczy ma obowiązek sprawdzić czy demo nagrywa się poprawnie.
5.8 Wszyscy gracze z drużyny są zoobowiązani do zachowania dema na czas rozgrywania turnieju, w razie podejrzenia oszukiwania podczas rozgrywki.
5.9 Kapitan ma możliwość zarządania o przesłanie dema przez maksymalnie 1 gracza drużyny przeciwnej.
5.10 Kapitan zwycięskiej drużyny ma obowiązek wrzucić screen z wynikiem oraz statusem meczu w mediach z meczu.
Jak zrobić screen statusu meczu:
Otwieramy konsole za pomocą (~) wpisujemy status i robimy zrzut ekranu.
5.11 Mecze odbędą się w godzinach ustalonych przez Organizatora.
5.12 Przegrana drużyna odpada z turnieju.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie turnieju.
6.2 Organizator dołoży wszelkich starań wcelu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
6.3 Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe przed, podczas trwania turnieju.
6.4 W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju.
6.5 Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów zespołów.

Niniejszym wyrażam zgodę na:

1.Przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz mojej wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej) przez Wyższa Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na potrzeby turnieju „Wspa League” organizowanego przez koło naukowe DevNull Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji dla szkół ponadgimnazjalnych

2.Dla potrzeb turnieju mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

3.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące turnieju, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube itp.

4.Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto, oświadczam iż akceptując regulamin wyrażam zgodę na wszystko co zostało w nim zawarte